06/10/2016 - Ερώτηση με θέμα: ''Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού''

Προς: τον κ. Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής

Αθήνα, 06.10.2016

Θέμα: Προβλήματα στην εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού εξαιτίας της ανεπάρκειας εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού

Κύριε Υπουργέ,

Η έναρξη του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017 στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.) βρίσκει τις σχολές αντιμέτωπες με την ανεπάρκεια εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού, ζήτημα το οποιο επρόκειτο να λάβει μεγαλύτερες διαστάσεις, δεδομένου ότι με το Ν. 4387/2016 (ΦΕΚ 85 Α' 12.05.2016) του Υπουργείου Εργασίας μεταρρυθμίστηκε το καθεστώς των συνταξιούχων Αξιωματικών Εμπορικού, οι οποίοι από 01.01.2017 θα κληθούν να επιλέξουν μεταξύ της διδασκαλίας των μαθημάτων των ειδικοτήτων τους και της σύνταξής τους. Ειδικότερα, έχει παγιωθεί η έλλειψη εν ενεργεία αξιωματικών για τη διδασκαλία των μαθημάτων ειδικοτήτων τους εξαιτίας της μη παροχής οικονομικού κινήτρου, εφόσον η καταβληθείσα αποζημίωση είναι ιδιαίτερα χαμηλή σε σύγκριση με τον μισθό που καλείται να λάβει ο εν ενεργεία αξιωματικός.

Αφενός, οι καθυστερήσεις, όπως και πέρυσι, στη διαδικασία πρόσληψης ωρομίσθιων καθηγητών καθώς και ο περιορισμένος αριθμός τους δημιουργούν αμφιβολίες για την κάλυψη των διδακτικών αναγκών. Αφετέρου, η προσφορά των συνταξιούχων αξιωματικών που προσέφεραν, ως διδακτικό προσωπικό, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες λόγω των ικανοτήτων αλλά και της εμπειρίας τους, καλύπτοντας την ανεπάρκεια προσφοράς εργασίας εν ενεργεία αξιωματικών, εκτιμάται ότι θα περιοριστεί στο ελάχιστο, δεδομένου ότι σύμφωνα με το άρθρο 20 του Ν. 4387/2016, στους συνταξιούχους που αναλαμβάνουν εργασία, οι ακαθάριστες συντάξεις, κύριες και επικουρικές, καταβάλλονται μειωμένες σε ποσοστό 60% για όσο χρόνο απασχολούνται. Παρατηρείται δε, η πρόσληψη καθηγητών ειδικοτήτων μη απόλυτα συμβατών με το πρόγραμμα σπουδών, ακόμα και Διευθυντών που δεν είναι Πλοίαρχοι, με άμεσο κίνδυνο την αποναυτοποίηση των σχολών.

Επειδή οι Α.Ε.Ν. είναι οι κύριοι φορείς εκπαίδευσης των στελεχών Εμπορικού Ναυτικού στην Ελλάδα και εύκολα γίνεται αντιληπτό οτι προβλήματα όπως τα παραπάνω, ενδέχεται να έχουν επιπτώσεις στην ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για τους μελλοντικούς αξιωματικούς.

Ερωτάσθε κ. Υπουργέ,

Σε ποιές ενέργειες προτίθεσθε να προβείτε, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες για την πρόσληψη εξειδικευμένου διδακτικού προσωπικού και να αποκατασταθεί η εύρυθμη λειτουργία των Ακαδημιών Εμπορικού Ναυτικού ένα υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης;

Ο ερωτών βουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης