07/02/2017 - Ερώτηση με θέμα: ''Έλλειψη αστυνόμευσης στο κέντρο της Αθήνας και στα πέριξ της Βαρβακείου αγοράς''

Προς: Τον κ. Υπουργό Εσωτερικών

Αθήνα, 07.02.2017

Θέμα: Έλλειψη αστυνόμευσης στο κέντρο της Αθήνας και στα πέριξ της Βαρβακείου αγοράς

Κύριε Υπουργέ,

Η περιοχή γύρω από τη Βαρβάκειο αγορά, στα όρια του Ιστορικού Κέντρου της Αθήνας, συνιστά διαφιλονικούμενη ζώνη με αντιφατικές εικόνες και λειτουργίες, τη μοναδική ίσως περιοχή που δεν έχει «εξευγενιστεί» κοινωνικά, με άμεσες συνέπειες στην καθημερινότητα τόσο των πολιτών που διαμένουν στα πέριξ όσο και των καταναλωτών που επιθυμούν να επισκεφθούν και να αγοράσουν προϊόντα από την μυθική άλλοτε αγορά.

Στην περιοχή της πλατείας Θεάτρου ζουν και εργάζονται εκατοντάδες μετανάστες, δίπλα σε παράνομους πλανόδιους πωλητές, παρανόμως εκδιδόμενα πρόσωπα, διακινητές ουσιών και άλλα κοινωνικά στρώματα που έχουν εξωθηθεί στο περιθώριο. Η έλλειψη αστυνόμευσης και άλλων μέτρων πρόληψης οδηγεί σε φαινόμενα φθοράς ξένης περιουσίας, κλοπής, ληστείας και άλλων ποινικών αδικημάτων, τα οποία έχουν δραματικά αυξηθεί με συνέπε:ια τόσο την υποτίμηση της περιοχής όσο και τη μείωση, αφενός της επισκεψιμιότητας, αφετέρου της αγοράς.

Σε συνέχεια των ανωτερω,

Ερωτάται ο κ. Υπουργός:

Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε προκειμένου να ανακτήσει η ιστορική μας περιοχή και η Βαρβάκειος αγορά ασφαλείς συνθήκες διαμονής και συνδιαλλαγής;

 

Ο ερωτών Bουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης