13/03/2017 - Ερώτηση με θέμα: ''Ερωτηματικά σχετικά με το ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου''

Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας

Αθήνα, 13.03.2017

Θέμα: «Ερωτηματικά σχετικά με το ΣΔΙΤ διαχείρισης απορριμμάτων Πελοποννήσου»

Δυστυχώς συνεχίζει να καθυστερεί ο διαγωνισμός για τη διαχείριση απορριμμάτων της περιφέρειας Πελοποννήσου με ΣΔΙΤ, με αποτέλεσμα να υπάρχει ορατό πλέον το ενδεχόμενο, από τον Απρίλιο και μετά να υπάρξει μεγάλο πρόβλημα διαχείρισης των απορριμμάτων με επιπτώσεις τόσο στο περιβάλλον όσο και στην ποιότητα της ζωής των πολιτών.

Oι χειρισμοί της υπόθεσης εκ μέρους του Υπουργείου μέχρι σήμερα δημιουργεί ερωτηματικά καθώς οι παρεμβάσεις του, ναρκοθέτησαν εν πολλοίς την εξέλιξη του έργου.

Πιο συγκεκριμένα, οι χειρισμοί και οι τροπολογίες του τέως Αναπληρωτή Υπουργού Περιβάλλοντος, αποτελούν χαρακτηριστικό παράδειγμα των κυβερνητικών χειρισμών για ένα έργο αξίας 160 εκατ. ευρώ με το οποίο θα δοθεί τέλος στην επιβάρυνση του κρατικού προϋπολογισμού από τα πρόστιμα για τη διατήρηση των παράνομων χωματερών, δημιουργώντας παράλληλα περίπου 1.000 θέσεις εργασίας.

Το εν λόγω έργο ΣΔΙΤ, άλλωστε, προβλέπει την κ:ατασκευή 3 μονάδων επεξεργασίας, με δυναμικότητα 200.000 τόνων ετησίως.

Η σημαντική καθυστέρηση όμως που έχει σημειωθεί, απειλεί πλέον και την ομαλή χρηματοδότηση του έργου από το ΕΣΠΑ.

Με παλαιότερη εγκύκλιο του Υπουργείου, το δικαίωμα διαχείρισης των στερεών αποβλήτων αφαιρέθηκε από την Περιφέρεια της Πελοποννήσου και εκχωρήθηκε στον Φορέα Διαχείρισης(ΦΟΣΔΑ), γεγονός που δημιουργεί ερωτηματικά κατά πόσον δηλαδή δύναται ο εν λόγω φορέας να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις αυτές.

Δεδομένων των εξελίξεων αυτών και της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί το Υπουργείο, σύμφωνα και με δημοσιεύματα, προωθεί πλέον ως λύση την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τους Δήμους. Μια λύση όμως που δεν διαφαίνεται ρεαλιστική καθώς ήδη ορισμένοι Δήμοι συνεχίζουν να αντιδρούν στο έργο με συνέπεια να παραμένει αβέβαιη η πορεία και η επιτυχής ολοκλήρωση του εν λόγω έργου.

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάσθε κ. Υπουργέ:

  • Για ποιο λόγο οι παρεμβάσεις εκ μέρους του Υπουργείου, στο εν λόγω θέμα, ναρκοθέτησαν αντί να διασφαλίσουν, ως όφειλε, την ολοκλήρωση του έργου;
  • Ποιο το περιβαλλοντικό κόστος από την καθυστέρηση του έργου, δεδομένου ότι από τον Απρίλιο και μετά το πρόβλημα των απορριμμάτων αναμένεται να εκτραχυνθεί περαιτέρω;
  • Ποιο το σκεπτικό και ποιος ο σχεδιασμός του Υπουργείου σχετικά με την σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με τους Δήμους; Με ποιον ακριβώς τρόπο θα συνεισφέρει η εν λόγω πρόταση, στην άρση των όποιων κωλυμάτων και θα εγγυηθεί την ολοκλήρωση του έργου ΣΔΙΤ;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης