13/12/2016 - Ερώτηση με θέμα: ''Προστασία αστέγων και ανάγκη υλοποίησης κοινωνικών δράσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο''

Προς: την κα Υπουργό Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Θέμα: «Προστασία αστέγων και ανάγκη υλοποίησης κοινωνικών δράσεων σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.»

  Αθήνα, 13.12.2016

Με ένα ποσοστό ανεργίας 25%, 3 εκατομμύρια περίπου Έλληνες να διαβιούν στα όρια της φτώχειας, Έλληνες που αδυνατούν να διασφαλίσουν τη στέγασή τους και βρίσκονται κυριολεκτικά στους δρόμους, καθίσταται θέμα πρωτεύουσας σημασίας η στήριξη των ευπαθών ομάδων.

Ενόψει δε των κλιματολογικά δυσμενών προσεχών συνθηκών λόγω της χειμερινής περιόδου, οι συντονισμένες προσπάθειες από την κεντρική κυβέρνηση για την αντιμετώπιση του προβλήματος των αστέγων, τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, κρίνονται επιτακτικές. Δημοσιεύματα του τρέχοντος έτους κάνουν λόγο για 40.000 αστέγους σε όλη την Ελλάδα, με τους περισσότερους να βρίσκονται στην Αθήνα, ενώ επίσημη καταγραφή δεν έχει πραγματοποιηθεί, με εξαίρεση κάποιων προγραμμάτων, όπως το τελευταίο ηρόγραμμα ευρωπαϊκού οικονομικού χώρου από το οποίο επωφελήθηκε ο Δήμος της Αθήνας και προέβλεπε τις παρεμβάσεις στους δρόμους μέσω των streetwalkers και την συμπλήρωση ερωτηματολογίων.

Διαπιστώνεται σαφής έλλειψη διάθεσης εκ μέρους του κράτους τόσο στις διαδικασίες καταγραφής τους, όσο και στην επίλυση του προβλήματος, αφενός με την ανάπτυξη μηχανισμών μελέτης και φροντίδας των περιστατικών με απώτερο στόχο την επανένταξή τους στην κοινωνία και αφετέρου, με την ανάπτυξη μηχανισμών πρόληψης για την αποτροπή του φαινομένου.

Θεσμοί όπως η επιδότηση ενοικίου δεν σχετίζονται με τους άστεγους συμπολίτες μας που ήδη διαβιούν στο δρόμο καθώς οποιαδήποτε εμπλοκή τους σε γραφειοκρατική διαδικασία είναι εξ ορισμού ανέφικτη. Δεν έχουν ούτε τρόπο ενημέρωσης ούτε τρόπο εκπλήρωσης της γραφειοκρατικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε λύση οφείλει να προσεγγίσει απευθείας τον άστεγο στον υπαίθριο ή τον υποτυπώδη και ανεπαρκή τόπο διαμονής του και να τον εντάξει σε ένα ανθρώπινο κατάλυμα. Αποδεικτικό της κατάστασης αστέγου οφείλει απλώς να αποτελέσει το τεκμήριο της διαβίωσής του στους δρόμους της πόλης. Κανείς δεν κοιμάται στο δρόμο από συνειδητή επιλογή.

Κατόπιν αυτών ερωτάστε:

  1. Έχουν γίνει προσπάθειες επίσημης καταγραφής των αστέγων εκ μέρους του κράτους; Και αν ναι, πότε ακριβώς και με ποια αποτελέσματα;
  2. Έχει γίνει κάποια προσπάθεια μελέτης και υλοποίησης σχεδίου συλλογής και παροχής στέγης σε αυτούς τους συμπολίτες μας εκ μέρους του κράταυς; Αν όχι, σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε προκειμένου να υλοποιηθούν κοινωνικές δράσεις σε τοπικό και εθνικό επίπεδο;

Ο ερωτών βουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης