14/11/2016 - Αναφορά σχετικά με: ''Σοβαρές ελλείψεις υλικών στα Νοσοκομεία''

Προς: τον Υπουργό Υγείας, κ. Ανδρέα Ξανθό

Αθήνα, 14.11.2016

Θέμα: «Σοβαρές ελλείψεις υλικών στα Νοσοκομεία»

Σας κοινοποιώ το Δελτίο Τύπου της Π.Ο.Ε.ΔΗ.Ν με θέμα «Κίνδυνος για τους Ασθενείς από έλλειψη υλικών στα Νοσοκομεία (Νοσοκομεία ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ – ΕΛΕΝΑΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ)».

Παρακαλείσθε όπως προχωρήσετε άμεσα στις απαιτούμενες ενέργειες.

 

Ο αναφέρων Βουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης