21/01/2016 - Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Παρακαλώ να δοθούν στην Κ.Ο. της Ένωσης Κεντρώων τα κάτωθι:

  1. Στοιχεία των εν ενεργεία ασφαλισμένων σε επίπεδο ατόμου (εισφορές, ταμείο κλπ), χωρίς προσωπικά δεδομένα, σε μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου.
  2. Στοιχεία των νυν συνταξιούχων σε επίπεδο ατόμου (σύνταξη, ταμείο κλπ), χωρίς προσωπικά δεδομένα, σε μορφή ηλεκτρονικού λογιστικού φύλλου.
  3. Η πλέον πρόσφατη αναλογιστική μελέτη, πλήρης με τις παραδοχές της και την αναλογιστική της ανάπτυξη, για το ασφαλιστικό.

Παρακαλούμε για την έγκαιρη παράδοση των ανωτέρω στοιχείων προ της συζητήσεως του ασφαλιστικού νομοσχεδίου.

   

Με εκτίμηση,

Μάριος Γεωργιάδης