26/07/2016 - Ερώτηση με θέμα: ''Κίνδυνος αναβολής διαγωνισμού για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίo''

Προς: τον Υπουργό: Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων

Αθήνα, 26.07.2016

Θέμα: «Κίνδυνος αναβολής διαγωνισμού για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίo»

Εν μέσω μιας τρομακτικής αποεπένδυσης στην οικονομία, η οποία εντείνει όλο και περισσότερο το φαύλο κύκλο της οικονομικής ύφεσης, παρατηρούμε ότι η κυβέρνηση παραμένει αδρανής στις εξελίξεις θέτοντας μάλιστα η ίδια εμπόδια στην προσέλκυση και δημιουργία νέων επενδύσεων, γεγονός που εγείρει ερωτήματα.

Ενδεικτικοί είναι οι χειρισμοί εκ μέρους του ΥΠΟΜΕΔΙ, στο εγχείρημα δημιουργίας ενός εκ των μεγαλύτερων έργων (εφόσον πραγματοποιηθεί) στην Δυτική Αττική, αυτό της αξιοποίησης και δημιουργίας του νέου Εμπορευματικού Κέντρου στο Θριάσιο Πεδίο, το οποίο θα συμβάλλει στην ανάδειξη της Ελλάδας σε διαμετακομιστικό κόμβο. Ένα έργο το οποίο είναι στρατηγικά σε άμεση συνάρτηση με τις επενδύσεις σε ΟΛΠ και σιδηρόδρομους αντίστοιχα.

Με δεδομένο λοιπόν ότι η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή δεσμευτικών προσφορών είναι η 1η Αυγούστου και ότι η διοίκηση της ΓΑΙΟΣΕ, η οποία είναι και ο φορέας υλοποίησης του έργου, δεν έχει ακόμα ενσωματώσει τις απαιτούμενες αλλαγές στο αντικείμενο του διαγωνισμού, υπάρχει βάσιμος κίνδυνος, ο 6ος κατά σειρά διαγωνισμός για το Εμπορευματικό Κέντρο στο Θριάσιο Πεδίο στην Ελευσίνα, να παραμείνει στα χαρτιά και να αναβληθεί εκ νέου αν όχι να ακυρωθεί.

Στο πλαίσιο αυτό, ερωτάται ο κ. Υπουργός:

  • Σε ποιες αναλυτικά ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να μην αναβληθεί για ακόμα μια φορά ο εν λόγω διαγωνισμός, τη στιγμή μάλιστα που ένα τέτοιο γεγονός θα επηρεάσει άμεσα άλλες εν εξελίξει επενδύσεις καθώς και την αξιοπιστία μας συνολικότερα στους επενδυτές;
  • Γιατί δεν προχωρήσατε στην αξιοποίηση του Θριάσιου Εμπορευματικού Κέντρου μέσω του ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο διαθέτει την κατάλληλη τεχνογνωσία αλλά και αξιοπιστία; Εξετάσατε άλλες προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση του (π.χ. μέσω ΣΔΙΤ);
  • Σε περίπτωση που και αυτός ο διαγωνισμός αποβεί άγονος, ποιο είναι το σχέδιο το οποίο έχετε (αν έχετε) προκειμένου να διασφαλίσετε ότι δεν θα ακυρωθεί οριστικά το εν λόγω εγχείρημα και ποιες οι επιπτώσεις σε οικονομικό επίπεδο, εφόσον ήδη χάνονται αρκετές θέσεις εργασίας από τη συναρμολόγηση των εμπορευμάτων σε γραμμές συναρμολόγησης της Κεντρικής Ευρώπης ενώ θα μπορούσε να πραγματοποιείται στον Πειραιά;

Ο ερωτών Βουλευτής

Μάριος Γεωργιάδης