Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - 26/09/2017

Επεξεργασία και εξέταση του σχεδίου νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Έλεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος».