Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Βουλή - 19/4/2018