Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου, Βουλή - 20/4/2018