Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου για το Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό - 31/05/2018