Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - 28/09/2017

Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων (ετών 2015 και 2015) του Εθνικού Συμβουλίου Ραδιοτηλεόρασης και ακρόαση του Προέδρου, πρώην Προέδρου του Αρείου Πάγου.