Επίκαιρη ερώτηση για την Ίση μεταχείριση των κομμάτων κατά το χρόνο προβολής- 1/12/2017