Επίκαιρη ερώτηση σχετικά με Ρύθμιση για την κατάργηση των περιττών φορολογικών μηχανισμών - 21/5/2018