Επιτροπή Δημόσιων Επιχειρήσεων - 23/05/2017

Ακρόαση από τα μέλη της Επιτροπής, κατά το άρθρο 49 Α του Κανονισμού της Βουλής, του προτεινομένου, από τον Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, κ. Χρήστο Σπίρτζη, για διορισμό στη θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου της ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. κ. Χρήστου Διονέλη και διατύπωση γνώμης της Επιτροπής.