Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - 04/04/2017

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής, από την Υπουργό Τουρισμού, κυρία Έλενα Κουντουρά, σύμφωνα με το άρθρο 36 παρ. 5 του Κ.τ.Β., για θέματα της αρμοδιότητάς της.