Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - 06/04/2017

Συζήτηση επί των Ετήσιων Οικονομικών Εκθέσεων της ΕΡΤ Α.Ε. (α΄ εταιρικής χρήσης 10 Οκτωβρίου 2013 - 31 Δεκεμβρίου 2014 και β΄ εταιρικής χρήσης 1 Ιανουαρίου 2015 - 31 Δεκεμβρίου 2015) και ακρόαση του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου, κ.κ. Διονυσίου Τσακνή και Χαράλαμπου Ταγματάρχη.