Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - 06/07/2017

Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων, έτους 2016, της Α΄ Μονάδας της Αρχής Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες και της Χρηματοδότησης της Τρομοκρατίας και Ελέγχου των Δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και ακρόαση του Προέδρου, κ. Γεωργίου Παντελή, Αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου.