Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - 09/02/2017

Συνέχιση της συζήτησης επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων (2015) της Επιτροπής Ανταγωνισμού και ακρόαση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Κυριτσάκη