Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - 20/04/2017

Συζήτηση επί των Εκθέσεων Πεπραγμένων (2014, 2015 και 2016) της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και ακρόαση του Προέδρου, κ. Νικολάου Μπουλαξή.