Ερωτήσεις προς την Κυβέρνηση, ολομέλεια και επιτροπές Βουλής.

Ο διαρκής έλεγχος της κυβέρνησης, καθώς και η ανάδειξη κρισίμων θεμάτων είναι το πρώτο μου μέλημα στο κοινοβούλιο.