Με τον Α. Παπασταματίου, Πρώτο Πρόγραμμα - 28/12/17