Ολομέλεια της Βουλής - 12/01/2017

Συζήτηση και ψήφιση της πρότασης  «Για  την τροποποίηση  διατάξεων  του  Κανονισμού της Βουλής»