Ολομέλεια της Βουλής - 25/09/17

Συζήτηση και λήψη απόφασης, επί της προτάσεως, για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής σχετικά με τη διερεύνηση της εμπλοκής του Υπουργού Εθνικής Άμυνας κ. Πάνου Κάμμενου και άλλων στελεχών και λειτουργών σε εκκρεμή δικαστική υπόθεση.