Ολομέλεια της Βουλής, Προϋπολογισμός 2018 - 19/12/2017

Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών ''Κύρωση του Κρατικού Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018''