Σχολιασμός της Έκθεσης του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής - 31/05/2018