Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών

 

 

Το ζήτημα της περαιτέρω ενίσχυσης του ρόλου των Επιμελητηρίων, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις καθώς και η ανάγκη αξιοποίησης του ανθρώπινου κεφαλαίου βρέθηκαν στην ατζέντα της συνάντησης που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 21 Ιουνίου 2018, στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, μεταξύ του βουλευτή Α΄ Αθηνών και Τομεάρχη Ανάπτυξης της Ένωσης Κεντρώων κ. Μάριου Γεωργιάδη και του Προέδρου του Ε.Β.Ε.Α. κ. Κωνσταντίνου Μίχαλου.

Η συνάντηση έγινε στο πλαίσιο επαφών του κ. Γεωργιάδη με θεσμικούς παράγοντες και φορείς του «επιχειρείν», προκειμένου μέσω της ανταλλαγής απόψεων να ενισχυθούν νέες και καινοτόμες δράσεις και να αναληφθούν ουσιαστικές πρωτοβουλίες προκειμένου να καταστεί η Αθήνα κέντρο επιχειρηματικότητας.

Ο κ. Γεωργιάδης, έδωσε έμφαση στην ανάγκη εξορθολογισμού της λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης για να καταστεί το κράτος λειτουργικό και ενστερνίστηκε την πρωτοβουλία του κ. Μίχαλου για σύνεση, συναίνεση, συνεργασία. Επίσης, υπογράμμισε τη σημασία που αποδίδει η Ένωση Κεντρώων στη στήριξη και ενθάρρυνση της επιχειρηματικής δραστηριότητας, ειδικά των νέων, προκειμένου να ανακοπεί και το φαινόμενο του brain drain. “Η νεανική επιχειρηματικότητα αναδεικνύεται ως ένας από τους πιο σημαντικούς αναπτυξιακούς παράγοντες της οικονομίας μας και η ενθάρρυνση της με τη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής μπορεί να συμβάλλει στην αντιμετώπιση της ανεργίας που πλήττει κυρίως τους νέους.″, τόνισε ο κ. Μάριος Γεωργιάδης.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο κ. Μίχαλος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις δημιουργικές πρωτοβουλίες του Επιμελητηρίου, για την ενίσχυση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Εστίασε στην ανάγκη απομάκρυνσης όλων των εμποδίων, στην περαιτέρω αξιοποίηση του θεσμού της διαμεσολάβησης και επισήμανε την ανάγκη δημιουργίας στοχευμένων παρεμβάσεων, προκειμένου να αρθούν τα αντικίνητρα που υπάρχουν σήμερα, κυρίως λόγω της υπερφορολόγησης.

Κοινή πεποίθηση του κ. Μίχαλου και του κ. Γεωργιάδη είναι η ανάγκη μείωσης των φορολογικών συντελεστών για τις επιχειρήσεις και η καθιέρωση ενός σταθερού, δίκαιου και αποτελεσματικού οικονομικού πλαισίου, με συγκεκριμένα μέτρα προσέλκυσης και αδειοδότησης των επενδύσεων αλλά και σεβασμού των δικαιωμάτων των επενδυτών.

Οι δύο πλευρές, επίσης, συμφώνησαν στην ανάγκη συνεργασίας των φορέων του δημοσίου, της αυτοδιοίκησης, του επιχειρηματικού κόσμου και της κοινωνίας των πολιτών προκειμένου να βελτιστοποιηθεί η υλοποίηση δράσεων για την τόνωση της ανάπτυξης σε τοπικό και εθνικό επίπεδο.