Διαρκής Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - 28/7/2017

Ενημέρωση από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τη «ΛΑΡΚΙ Γ.Μ.Μ. Α.Ε.»