Επιτροπή Βιβλιοθήκης της Βουλής - 03/10/17

α) Το έργο και οι δράσεις της Βιβλιοθήκης της Βουλής - Σχεδιασμός, στόχοι και προγραμματισμός για τη νέα Κοινοβουλευτική Σύνοδο β) Έγκριση αγοράς βιβλίων