Επιτροπή Ισότητας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου - 09/02/2017

Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Ανθρώπων.