Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορίου - 09/02/2017

Ενημέρωση των μελών της Επιτροπής από τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε., κ. Αθανάσιο Βούρδα, σύμφωνα με το άρθρο 32 παρ.9 του Κανονισμού της Βουλής, σχετικά με τη σύμβαση έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΙΠΛΗΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΗΣ ΑΠΟ Χ.Θ. 113+000-123+500 ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΨΑΘΟΠΥΡΓΟΣ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΡΙΟΥ» (Α.Δ. 716), με Αναθέτουσα Αρχή την Εταιρεία ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε..