Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας - 04/05/2017

Συζήτηση επί της Εκθέσεως Πεπραγμένων (έτους 2015) της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (Ε.Ε.Τ.Τ.) και ακρόαση του Προέδρου, κ. Δημητρίου Τσαμάκη.