Ολομέλεια της Βουλής - 15/11/17

Συζήτηση επί του Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών ''Διανομή Κοινωννικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις''