Ολομέλεια της Βουλής - 20/11/2017

Σ/Ν Υπουργείου Οικονομικών "Διανομή Κοινωνικού Μερίσματος και άλλες διατάξεις''