Ομιλία για την κύρωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 - 12/12/2018

Ομιλία για την κύρωση του Προϋπολογισμού έτους 2019 - 12/12/2018