Ομιλία για το Σκοπιανό & το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2019-2022 - 13/06/2018