Συζήτηση στη Βουλή για το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Προσαρμογής 2019-2022 - 11/06/2018