Συζήτηση στην Ολομέλεια για τη Σύσταση φορέα αναπλάσεων της πόλης των Αθηνών "Ανάπλαση Αθήνας Α.Ε." - 09/05/2018